Jeśli w wyniku jakiegokolwiek wypadku zmarła osoba dla ciebie bliska, masz prawo starać się o zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, a także tzw. rentę alimentacyjną.

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie krzywdy za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby.

Możesz starać się o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej lub rentę alimentacyjną, jeśli pozostawałeś na utrzymaniu lub pod pieczą osoby zmarłej.

Renta alimentacyjna należy się osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, a także osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Renta alimentacyjna służy naprawieniu szkody poniesionej przez to, że pozostali bliscy utracili osobę zobowiązaną do alimentacji.

Osoba poszkodowana można wystąpić o zadośćuczynienie nawet wtedy, gdy ubezpieczyciel już wcześniej wypłacił odszkodowanie z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej osoby najbliższej, a wypadek wydarzył się przed laty.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

Skontaktuj się z Kancelarią
Kancelaria zbada Twoją sprawę i pomoże uzyskać odszkodowanie

tel. 602 510 805