W dzisiejszym świecie zaniedbania i błędy lekarzy są coraz częstsze. Jeśli stałeś się ofiarą błędu lekarskiego – zdarzenia medycznego, koniecznie zwróć się do nas o pomoc.

Możesz starać się o zadośćuczynienie  gdy doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, będącego efektem błędnej diagnozy, nieprawidłowego leczenia, błędnego zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Możesz także starać się o rentę na przyszłość, a gdy w wyniku błędu medycznego zmarła osoba bliska należy Ci się odpowiednie zadośćuczynienie.

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc Adwokata w postępowaniu przed ubezpieczycielem, Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także przed Sądem.

Odszkodowania medyczne

Skontaktuj się z Kancelarią
Kancelaria zbada Twoją sprawę i pomoże uzyskać odszkodowanie

tel. 602 510 805